Bucle magnètic


Bucle magnètic: 

L'equipament disposa també d'un anell d’inducció magnètic a sala que permet a aquelles persones amb pròtesis auditives puguin escoltar amb major qualitat. Cal activar la posició "T" de l'audiòfon.

Compartir