Bucle magnètic


Bucle magnètic: 

L'equipament disposa també d'un anell d’inducció magnètic a platea que permet a aquelles persones amb pròtesis auditives puguin escoltar amb major qualitat. Cal activar la posició "T" de l'audiòfon.

Degut a la disposició de l’anell d’inducció -perimetral i només a platea- es recomana a les persones amb pròtesis auditives que ho comuniquin al personal de recepció de l’Auditori per a poder-los acomodar en una ubicació òptima a sala.

Compartir