Coneix la Sala La Pau

El 2018, en el marc de la Caixa d’Eines, programa de Cultura i Educació del Pla de Barris, es va dur a terme l’adequació arquitectònica i tècnica de la sala d’actes de l'escola La Pau per tal d'esdevenir un equipament cultural de proximitat obert al barri, naixent així, la a Sala la Pau.

La Sala la Pau pivota sobre tres eixos: l'educatiu, el cultural i el comunitari, gràcies a la implicació de l'escola la Pau, com a centre educatiu on està ubicada la sala; el Casal de Barri La Pau, que aporta la mirada i el contingut comunitari, i l'Auditori de Sant Martí que nodreix la programació de la sala amb propostes artístiques i culturals de qualitat.

Aquesta sala forma part de la xarxa de Sales de CULTURA i EDUCACIÓ de Barcelona. Es tracta d’espais culturals als barris i situades a centres educatius per tal que les escoles puguin desenvolupar les seves activitats artístiques i educatives i, al mateix temps, també es puguin dur a terme programacions culturals obertes a tota la ciutadania del territori. D’aquesta manera el centre educatiu funciona com un centre cultural més del barri i es promou que l’activitat cultural també es consideri una acció educativa.

 

Podeu consultar la programació familiar que es fa durant l’any a la página de l’Auditori Sant Martí o bé es podeu descarregar el fulletó que trobareu als annexes. 


SALA LA PAU
Pl. Rosalind Franklin 1-3

Compartir