Reserva d'entrades

PROCEDIMENT DE RESERVA I RECOLLIDA D'ENTRADES

Espectacles gratuïts amb reserva prèvia d’entrades que s’obren 15 dies abans a través de: 

*En la reserva d'entrades, us demanarem telèfon i/o correu electrònic de contacte. La recollida de les vostres dades s'empara dins el marc de la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals. Les vostres dades personals seran tractades per Auditori de Sant Martí, no serán cedides a tercers i s'eliminaran després de 2 mesos. Teniu dret a accedir i rectificar les vostres dades, contactant per les vies habituals indicades anteriorment.

 

 

Compartir