Tarifes reduïdes

Actualment les persones en situació d'atur i les persones amb una discapacitat reconeguda de més del 33% poden gaudir d'una reducció en la tarifa dels preus dels tallers culturals del centre cívic.

Els descomptes només es faràn efectius si es presenta la documentació pertinent el mateix dia de la inscripció.

Les inscripcions amb aquests ajuts es poden fer únicament de manera presencial al taulell del centre. El pagament es fa amb targeta de crèdit.

El descompte només és aplicable a un taller

 

DESCOMPTES ATUR

 • Les persones que estiguin a l'atur poden gaudir d'una reducció del 50% en la tarifa dels tallers. 

 

DESCOMPTES DISCAPACITAT

 • Reducció i subvenció dels imports per a persones amb discapacitat d’entre el 33% i el 64%, per a un taller amb el 50% de descompte.

  • Si a més es disposa del carnet de família nombrosa o 2 fills a càrrec, el descompte que s'aplicarà al taller serà del 75%.
  • Si a més es disposa de targeta rosa, el descompte que s'aplicarà al taller serà del 75%.
 • Reducció i subvenció dels imports per a persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 65%, per a un taller amb el 75% de descompte.

 

Documentació Atur

- Certificat d’empadronament

 • ATENCIÓ!: a Barcelona capital. 
 • ON EL PUC DEMANAR? A les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC). També podeu sol·licitar el vostre padró mitjançant el telèfon 010 i el web de l'Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/tramits

- Informe de vida laboral o document DARDO

 • ATENCIÓ!: Són vàlids només els expedits en el darrer mes.
 • ON EL PUC DEMANAR? A la Tresoreria de la Seguretat Social, per telèfon o per internet al Servei d’Atenció i Gestió Telefònica de la Seguretat Social.

 

Documentació Discapacitat

- Certificat d’empadronament.

 • ATENCIÓ!: a Barcelona capital.
 • ON EL PUC DEMANAR? A les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC). També podeu sol·licitar el vostre padró mitjançant el telèfon 010 i el web de l'Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/tramits

- Fotocòpia de la targeta de reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33% i la original (per comprovació)

-Fotocòpia carnet familia nombrosa o llibre de familia

-Fotocopia targeta rosa i la original (per comprovació)

Molt important! Per poder gaudir dels delscomptes, cal portar la documentació pertinent en el moment de fer la inscripció. Per a més informació sobre els descomptes posa't en contacte amb el centre.

 

Compartir