Casal Infantil (de P4 a 6è)
(programació ajornada temporalment)

Foto: font pròpia.
El Casal Infantil és un espai de trobada diari per nens i nenes de P4 a 6è on s'ofereixen activitats de ludoteca, manualitats, jocs, ciència, cuina, expressió corporal, tallers, sortides...

Horaris i grups

L'horari del Casal Infantil és de dilluns a dijous, de 17 a 19.30 h i poden venir:

  • Infants de P4 (només 1 dia a la setmana): dilluns, dimarts o dimecres, de 17 a 19.30 h
  • Infants de P5 a 2n (d'1 a 3 dies a la setmana): dilluns, dimarts i/o dimecres, de 17 a 19.30 h 
  • Infants de 3r a 6è (d'1 a 4 dies a la setmana): dilluns, dimarts, dimecres i/o dijous, de 17 a 19.30 h 

El dijous serà el dia (exclusiu) del grup de grans, de 3r a 6è.

 

- Preu grup P5 fins 6è: 27,91 € / trimestre

- Preu grup P4: 13,95 € / trimestre (1 dia a la setmana: dilluns, dimarts o dimecres)

- Per fer la inscripció caldrà enviar (escanejat, en format .jpg o .pdf) fotocòpies de: DNI del pare/mare o tutor/a, llibre de família o DNI de l'infant, targeta sanitària i carnet de vacunes.

  

[+info: infantil@vilaurania.net]

Segueix-nos a:

facebook

Compartir