Supressió de fitosanitaris agressius per a la salut i el medi

Els productes fitosanitaris, inclosos els herbicides, són un motiu de preocupació pel seu possible impacte en la salut de les persones i en el medi ambient. Per aquest motiu, Barcelona vol fer avenços per racionalitzar-ne el seu ús, per tal de reduir els riscos i efectes en la salut humana i els ecosistemes, i buscar alternatives, com els tractaments biològics, que li permetin fer la transició cap a una jardineria pública ecològica.

Evitar l’ús de productes fitosanitaris en la jardineria pública comporta diversos avantatges entre els quals hi haurà afavorir la biodiversitat i la qualitat del medi ambient urbà, així com beneficis per a la salut. No obstant, aquest canvi comportarà també un canvi de paradigma, una transformació del paisatge a favor d'una natura urbana autòctona i pròpia de la Mediterrània, i una nova cultura del manteniment del verd a la ciutat, amb bones pràctiques més sostenibles i amb beneficis per a la comunitat i per a sectors concrets amb sensibilitat als productes quimics.

En data 22 de desembre de 2015, es va aprovar la proposició d’eradicar l'ús del glifosat i altres herbicides en els espais verds urbans municipals de la ciutat de Barcelona. En aquesta proposició es dóna el termini d'un any per deixar d'aplicar herbicida químic en els espais verds municipals i la via pública.

L’eradicació del Glifosat reportarà grans beneficis per a la ciutadania i  per a l’entorn en el que vivim. Ajudarà a mitigar el canvi climàtic, doncs potenciarà la natura en el seu estat natural en detriment dels tractaments químics,  i millorarà la salut i la qualitat de vida.