Catàleg de programes, projectes i serveis

 • Projecte pilot d’educació artística que interrelacion tres àmbits: la música, les arts escèniques i les arts visuals i plàstiques.

 • Accions per garantir l’educació més enllà de l’escola

 • Mecanismes per facilitar de manera equitativa l'accés a l'educació d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat

 • Proporciona als centres educatius recursos i orientacions pedagògiques per implantar metodologies que fomentin l’aprenentatge de les ciències.

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.

 • Procés participatiu per presentar propostes als plenaris municipals de districte i de ciutat

 • Amb Pla de Barris. Programa educatiu per consolidar el lleure educatiu de base comunitària.

 • Activitats familiars a places del districte durant el juny, el juliol i el setembre

Igualtat d'oportunitats

Iniciatives per oferir oportunitats educatives de qualitat per a tothom i reduir la segregació escolar

Barris educadors

Propostes per enfortir els vincles entre les escoles i els teixit i espais comunitaris dels barris.

Escoles cuidades i comunitàries

Manteniment i millora dels equipaments escolars, fent-los polivalents i oberts al barri per a usos de tota la comunitat.

Arts i cultura

Connexions educadores entre els agents de creació contemporània i les escoles enteses com a espai de creació.

 • Projecte pilot d’educació artística que interrelacion tres àmbits: la música, les arts escèniques i les arts visuals i plàstiques.

 • Proporciona als centres educatius recursos i orientacions pedagògiques per implantar metodologies que fomentin l’aprenentatge de les ciències.

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.

 • Promou i afavoreix la cohesió, la integració i el treball en equip a través del llenguatge del moviment i la dansa contemporània.

 • Promou la creació escènica en els centres públics d’ensenyament secundari que fan teatre dins el seu horari lectiu o extralectiu.

 • L’art entra de manera contínua dins l’escola mitjançant la creació d’un espai-taller coordinat conjuntament per l’alumnat i un/a artista resident.

 • Es vol impulsar la familiarització del públic adolescent amb el llenguatge escènic per tal de desenvolupar la creativitat, l’autoestima i l’autoconeixement.

 • Posa en contacte artistes amb alumnes i professorat d’un centre educatiu, amb l’objectiu que siguin subjectes actius del procés de creació.

Participació i recerca

Promoció de la participació de la comunitat educativa en la governança de l’educació a Barcelona.