Catàleg de programes, projectes i serveis

 • Aquesta proposta educativa i cultural està impulsada pel Centre Cívic Matas i Ramis, amb el suport de l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Districte d’Horta-Guinardó, i té per objectiu apropar la cançó d'autor als infants del barri d'Horta.

 • Tots els dissabtes i diumenges de l’any, un quiosc de jocs ubicat a la Clariana del parc de les Glòries presta material lúdic i jocs de taula.

 • Programa d’acollida temporal als centres educatius públics d’obres del fons d’art contemporani de la ciutat.

 • Projecte pilot d’educació artística que interrelacion tres àmbits: la música, les arts escèniques i les arts visuals i plàstiques.

 • Accions per garantir l’educació més enllà de l’escola

 • Mecanismes per facilitar de manera equitativa l'accés a l'educació d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat

 • Proporciona als centres educatius recursos i orientacions pedagògiques per implantar metodologies que fomentin l’aprenentatge de les ciències.

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.

Igualtat d'oportunitats

Iniciatives per oferir oportunitats educatives de qualitat per a tothom i reduir la segregació escolar

Barris educadors

Propostes per enfortir els vincles entre les escoles i els teixit i espais comunitaris dels barris.

Petita infància

Serveis i suports diversos per ajudar totes les famílies en l’educació i la criança dels petits infants.

 • Tots els dissabtes i diumenges de l’any, un quiosc de jocs ubicat a la Clariana del parc de les Glòries presta material lúdic i jocs de taula.

Escoles cuidades i comunitàries

Manteniment i millora dels equipaments escolars, fent-los polivalents i oberts al barri per a usos de tota la comunitat.

Arts i cultura

Connexions educadores entre els agents de creació contemporània i les escoles enteses com a espai de creació.

 • Aquesta proposta educativa i cultural està impulsada pel Centre Cívic Matas i Ramis, amb el suport de l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Districte d’Horta-Guinardó

 • Programa d’acollida temporal als centres educatius públics d’obres del fons d’art contemporani de la ciutat.

 • Projecte pilot d’educació artística que interrelacion tres àmbits: la música, les arts escèniques i les arts visuals i plàstiques.

 • Proporciona als centres educatius recursos i orientacions pedagògiques per implantar metodologies que fomentin l’aprenentatge de les ciències.

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.

 • Promou i afavoreix la cohesió, la integració i el treball en equip a través del llenguatge del moviment i la dansa contemporània.

 • Promou la creació escènica en els centres públics d’ensenyament secundari que fan teatre dins el seu horari lectiu o extralectiu.

 • L’art entra de manera contínua dins l’escola mitjançant la creació d’un espai-taller coordinat conjuntament per l’alumnat i un/a artista resident.

Més enllà de l'escola

 • Tots els dissabtes i diumenges de l’any, un quiosc de jocs ubicat a la Clariana del parc de les Glòries presta material lúdic i jocs de taula.

Participació i recerca

Promoció de la participació de la comunitat educativa en la governança de l’educació a Barcelona.