Barcelona Cultura

Collection

Explore


10 pares s. 5 cèntims Víctor Manuel III d'Itàlia

Italy, 1906 - 1908

Tipus de segell d'Itàlia de 1906 sobrecarregat aquest mateix any amb un altre valor per a la seva distribució per les oficines postals italianes establertes a Albània durant el període en què va formar part de l'Imperi Turc Otomà. Durant el període de vigència d'aquest Imperi diverses potències europees van anar establint oficines postals en el seu territori, que, degut al fet d'estendre's per la part oriental de la Mediterrània, anomenaven Llevant.

Also belongs to:

Personal Stamps: →  Carme Font
Larger image
Close

DETAIL

Title 10 pares s. 5 cèntims Víctor Manuel III d'Itàlia
Inventory number MGPB 012874
Dating 1906 - 1908
Provenance Italy
Dimensions 2.4 x 2 cm
Material paper (fiber product)
Technique printing (process)
Inscriptions POSTE ITALIANE / 5 / CENTESIMI / 5
ALBANIA / 10 PARÀ 10
Bibliography Museo Postal y Filatélico de Barcelona. Catálogo ilustrado de la valiosa e importante colección de sellos de correo de Ramón de Marull Huguet donada a la Ciudad de Barcelona e instalada en el Palacio de la Virreina. Segona edició. Barcelona: 1962.