Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l'alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Olga Fargas Obiols
Olga Fargas Obiols
Junts per Catalunya (Trias per Barcelona)

Olga Fargas Obiols

Consellera

Olga Hiraldo Martí
Olga Hiraldo Martí
ERC

Olga Hiraldo Martí

Consellera