Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l'alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Judith Calabria Cortecans
Judith Calabria Cortecans
Barcelona en comú

Judith Calabria Cortecans

Consellera tècnica

Marc Bosch Matas
Marc Bosch Matas
ERC

Marc Bosch Matas

Conseller

Olga Hiraldo Martí
Olga Hiraldo Martí
ERC

Olga Hiraldo Martí

Consellera

Núria Pi Martínez
Núria Pi Martínez
ERC

Núria Pi Martínez

Consellera

Luis Calonge Coch
Luis Calonge Coch
Ciutadans

Luis Calonge Coch

Conseller

Jordi Daura Molins
Jordi Daura Molins
Valents

Jordi Daura Molins

Conseller