És el pla especial d’establiments de concurrència pública i altres activitats de Gràcia, una eina urbanística que permet regular la implantació de determinades activitats al territori.