L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • Eloi Badia Casas
  Regidora del Districte
 • Pere Camps Harder
  Gerència del Districte
  • Joaquim Arandes
   Guàrdia Urbana
  • Lluïsa Pedrosa
   Direcció de Serveis Generals
   • Josep Ribas
    Departament de Recursos Interns
   • Rufino Garcia
    Departament de Serveis - Jurídic - Secretaria
   • Carmina Ruiz
    Departament de Comunicació
  • Josep M Raya
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Jordi Raboso Alonso
   Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic
   • Jordi Abascal
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Lídia Casas
    Departament de Llicències i Inspecció