L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • Laia Bonet Rull
  Regidor del Districte
 • Rufino García Pérez
  Gerència del Districte
  • Joan Rodríguez Fernández
   Guàrdia Urbana
  • Pendent de asignació
   Direcció de Serveis Generals
   • Josep Ribas Garriga
    Departament de Recursos Interns
   • Dolors Banús Tort
    Departament de Serveis - Jurídic - Secretaria
   • Anna Porta Abella
    Departament de Comunicació
  • Núria Martínez Mozas
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Maíta Fermández-Armesto Sánchez
   Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic
   • Josie Abascal Rovira
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Lídia Casas Garcia
    Departament de Llicències i Inspecció