Per contraure un matrimoni civil, l’autoritat competent a l’Ajuntament de Barcelona és l’alcalde o alcaldessa, que, al mateix temps, delega aquesta funció en els regidors i les regidores.

La cerimònia té lloc a la seu del Districte, plaça de la Vila de Gràcia, 2, a la Sala d'Actes, que té un aforament per a cent persones i que està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. El temps aproximat de la cerimònia és de quinze a vint minuts.

Quins dies es fan els casaments?

Els casaments se celebren un divendres de cada mes, entre les 16 i les 19 hores de la tarda, excepte el mes d'agost, que no se'n fan.

Hi ha una previsió de dates que podeu mirar en aquest calendari només a l'efecte de consulta.

En primer lloc, cal iniciar l’expedient de matrimoni civil. Aquest document s’expedeix únicament al Registre Civil de la ciutat on està empadronat un o els dos membres de la parella.

En segon lloc, heu de sol·licitar la data de celebració del casament civil. Els tràmits es poden fer per internet, i també presencialment, amb cita prèvia, a les oficines d'atenció ciutadana.

En breu, rebreu la resposta de la disponibilitat, segons el calendari de reserves del Districte. Per poder fer la reserva, es imprescindible que presenteu tota la documentació sol·licitada.

Un cop fet el tràmit, ens posarem en contacte amb vosaltres per concretar dia i hora per a una reunió/entrevista per telèfon o correu electrònic, i us facilitarem més informació de l’organització de la cerimònia.

La sala està dotada amb equips de megafonia i de reproducció de música de lliure ús per part de la parella contraent (sense cost).

El Districte disposa de diferents peces musicals preestablertes. En cas que els contraents vulguin alguna música concreta, hauran de fer-la arribar en format MP3 en un llapis USB la setmana abans del dia del casament.

Disposa de projector, televisió i equip de so. També té aire condicionat i calefacció.

El Districte no disposa de servei de fotografia o vídeo.

Si els contraents volen aquest servei, hauran de gestionar-lo i assumir-ne el cost.

La sala estarà degudament adornada amb flors. Se’n fa responsable el mateix Districte.

Tanmateix els contraents poden sol·licitar, a càrrec seu, una decoració floral concreta. Els contraents són, aleshores, responsables de la col·locació i retirada de la decoració floral, de manera  que no condicioni la celebració dels altres casaments que s’han de celebrar el mateix dia.

No està permès l'estacionament de cap cotxe a la porta de la seu del Districte ni en tot l'àmbit de la plaça de la Vila de Gràcia.

Recomanem que us informeu sobre els aparcaments i el transport públic existent a la zona.