Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Baner Mesura Govern Nomenclator 2022

Informe de les accions de memòria històrica i Nomenclàtor al Districte de Gràcia 2019-2022

Informe on es reforcen línies de treball ja iniciades en materia de memòria història i Nomenclàtor (2019-2022).

Baner Mesura Govern Soledat 2022

Pla d'accions contra la soledat del districte de Gràcia 2021-2023

Mesura de govern que presenta un pla d’accions contra la soledat al Districte de Gràcia, amb un horitzó a tres anys (2021-2023).

mesura_17_ciencia.jpg

Pla Barcelona Ciència de Gràcia

Mesura de Govern per posar en valor aquelles activitats científiques i de divulgació que ja es porten a terme al Districte de Gràcia, i generar noves sinergies.

mesura_00_joventut.jpg

A Gràcia, ens posem la joventut al cap!

Mesura de Govern per tal de donar resposta a les necessitats dels i les joves del districte i aprofitant l'empenta de diferents eines que ens ha dotat l'ajuntament de Barcelona.

Full de ruta de Gràcia per a la reactivació econòmica 2021-2023

Estratègia transversal de recuperació econòmica per fer front a la situació econòmica postcrisi, que involucra al conjunt de l'organització municipal.

mesura_02_plalgtbi.jpg

Pla LGTBI Gràcia: per uns barris lliures de LGTBI-fòbia

Mesura de Govern amb la qual es vol eradicar les discriminacions per orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere dels barris de Gràcia.