Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Desenvolupament socioeconòmic de proximitat i economia social i solidària

Mesura de Govern que recull el treball realitzat pel Grup Motor de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat del Districte de Gràcia

Consell Escolar de Districte, Consell Educatiu de Gràcia

Aquesta mesura vol donar als Consells Escolars Municipals de Districte els mecanismes per potenciar el seu paper com a agents definidors de polítiques públiques educatives.

Promoció per a l'envelliment actiu a Gràcia 2017-2020

Mesura que vol impulsar estratègies per promoure la participació de les persones grans en les polítiques locals.

Gràcia, districte educatiu

Mesura que preveu garantir uns serveis públics educatius articulats al voltant d'una estratègia comuna y compartida.

Millora de l'oferta d'aparcaments de bicicletes al districte de Gràcia

Mesura que pretén donar sortida a la mancança d'aparcaments de bicicletes al districte.

Promoció del comerç de proximitat als barris de la Salut, el Coll i Vallcarca i els Penitents

Mesura per impulsar i enfortir l'associacionisme comercial dels diferents barris.