Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

plaxocsuportcomerc_baixa.jpg

Pla de xoc de suport al comerç de proximitat

Aquesta mesura de govern neix amb l’esperit de reactivar, impulsar i consolidar el teixit comercial i econòmic del Districte de Gràcia després d’uns mesos molt complicats arrel de la crisi sanitària. 

Escut Ajuntament Barcelona

Declaració emergència climàtica al Districte de Gràcia

Mesura de Govern que recull la Declaració d'emergència climàtica al Districte de Gràcia.

Desenvolupament socioeconòmic de proximitat i economia social i solidària

Mesura de Govern que recull el treball realitzat pel Grup Motor de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat del Districte de Gràcia

Consell Escolar de Districte, Consell Educatiu de Gràcia

Aquesta mesura vol donar als Consells Escolars Municipals de Districte els mecanismes per potenciar el seu paper com a agents definidors de polítiques públiques educatives.

Promoció per a l'envelliment actiu a Gràcia 2017-2020

Mesura que vol impulsar estratègies per promoure la participació de les persones grans en les polítiques locals.

Gràcia, districte educatiu

Mesura que preveu garantir uns serveis públics educatius articulats al voltant d'una estratègia comuna y compartida.