Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

mesura_00_joventut.jpg

A Gràcia, ens posem la joventut al cap!

Mesura de Govern per tal de donar resposta a les necessitats dels i les joves del districte i aprofitant l'empenta de diferents eines que ens ha dotat l'ajuntament de Barcelona.

Full de ruta de Gràcia per a la reactivació econòmica 2021-2023

Estratègia transversal de recuperació econòmica per fer front a la situació econòmica postcrisi, que involucra al conjunt de l'organització municipal.

mesura_02_plalgtbi.jpg

Pla LGTBI Gràcia: per uns barris lliures de LGTBI-fòbia

Mesura de Govern amb la qual es vol eradicar les discriminacions per orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere dels barris de Gràcia.

mesura_03_plaxoc.jpg

Pla de xoc de suport al comerç de proximitat

Aquesta mesura de govern neix amb l’esperit de reactivar, impulsar i consolidar el teixit comercial i econòmic del Districte de Gràcia després d’uns mesos molt complicats arrel de la crisi sanitària. 

mesura_04_emergenciaclima.jpg

Declaració emergència climàtica al Districte de Gràcia

Mesura de Govern que recull la Declaració d'emergència climàtica al Districte de Gràcia.

mesura_05_desenvosocioeco.jpg

Desenvolupament socioeconòmic de proximitat i economia social i solidària

Mesura de Govern que recull el treball realitzat pel Grup Motor de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat del Districte de Gràcia