El Pla d'actuació municipal (PAM) estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció de govern i s’elabora a l’inici de cada mandat. És, per tant, el full de ruta municipal que orienta sobre quin model volem per a la nostra ciutat, fruit d’un procés de participació ciutadana per construir, pensar i debatre les actuacions i prioritats d'aquest mandat. Dins del PAM es troba el PAD, el Pla d'actuació de districte per als anys 2020-2023.

Consulteu el document del PAD que ha elaborat l'Ajuntament basant-se en les propostes elaborades pel mateix Ajuntament, la ciutadania, organitzacions i entitats socials. La crisi provocada per la covid-19 requeria d’una proposta extraordinària que, en aquest cas, ha estat el PAD+ de Gràcia, un programa que desplega i concreta el compromís amb la ciutadania per fer front a aquesta situació excepcional.

Al document podreu trobar:

1. Recuperem l'economia fent-la més forta, més resilient i més diversificada

Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat, economia verda, blava i circular, economia social, ocupació de qualitat, comerç i mercats, consum i alimentació, turisme.

2. Reforcem l'atenció i els recursos per a la inclusió social

Inclusió social, persones grans i envelliment, discapacitat, salut i cures, feminismes, infància, adolescència i joventut, migració i acollida, diversitat sexual i de gènere LGTBI, lluita contra la soledat.

3. Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica

Mobilitat sostenible i segura, verd urbà i biodiversitat, nou model energètic, transició ecològica, residu zero.

4. Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva

Educació, ciència, cultura, esports, memòria democràtica, diàleg intercultural i pluralisme religiós, drets de ciutadania.

5. Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i amb visió metropolitana

Pla de barris, convivència, civisme, prevenció i seguretat, habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació, transformació i regeneració urbana, actuacions metropolitanes.

6. Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració digitalitzada

Administració propera, amb lideratge i solvent, transició digital i innovació tecnològica, transversalitat de gènere i polítiques del temps, transparència i bon govern, participació, acció comunitària i innovació democràtica, justícia global i diplomàcia de ciutats, Agenda 2030.