Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

mesura_06_consellescolar.jpg

Consell Escolar de Districte, Consell Educatiu de Gràcia

Aquesta mesura vol donar als Consells Escolars Municipals de Districte els mecanismes per potenciar el seu paper com a agents definidors de polítiques públiques educatives.

mesura_07_promocioenvelliment.jpg

Promoció per a l'envelliment actiu a Gràcia 2017-2020

Mesura que vol impulsar estratègies per promoure la participació de les persones grans en les polítiques locals.

mesura_08_districteeducatiu.jpg

Gràcia, districte educatiu

Mesura que preveu garantir uns serveis públics educatius articulats al voltant d'una estratègia comuna y compartida.

mesura_09_aparcamentbicis.jpg

Millora de l'oferta d'aparcaments de bicicletes al districte de Gràcia

Mesura que pretén donar sortida a la mancança d'aparcaments de bicicletes al districte.

mesura_10_promocomerc.jpg

Promoció del comerç de proximitat als barris de la Salut, el Coll i Vallcarca i els Penitents

Mesura per impulsar i enfortir l'associacionisme comercial dels diferents barris.

mesura_11_liniesactuacio.jpg

Línies d’actuació al districte de Gràcia

Mesura que estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l'acció de govern.