Cens de les activitats musicals, de restauració, de plats preparats i alimentaris amb degustació

Una de les novetats d’aquest pla d’usos és que les activitats amb més impacte en el territori tendeixin cap al decreixement en determinades zones. Per aquest motiu, es crea un cens d’aquestes activitats per limitar el nombre màxim de les llicències.   

El cens d’activitats és el document actualitzat de les activitats musicals, de restauració, de plats preparats i de comerç alimentari amb degustació, situades a les zones específiques denominades com a saturada i de contenció (ZE-1A, ZE-1B i ZE-1C).  Podeu consultar el cens i descarregar-lo en format PDF o xlsx. En el cas que detecteu possibles errades, podeu  adreçar una sol·licitud a qualsevol oficina d’atenció al ciutadà.

Amb l’aprovació definitiva del Pla d’usos es va  publicar el cens inicial que establia el nombre màxim  de les llicències admeses per a aquestes activitats a les zones específiques.

Aquest nombre màxim d’establiments en cap cas pot augmentar, únicament s’actualitza quan es redueix com a conseqüència de la  baixa de llicències que hagin perdut la vigència.

Per tramitar noves llicències d’aquestes activitats cal acreditar que el nombre d’establiments existents és inferior al nombre màxim d’establiments, excepte a la zona saturada ZE-1A, on no s’admet implantar noves activitats.  Per fer el seguiment d’aquesta condició es pot consultar el quadre resum del nombre màxim d’establiments actualitzat per a les quatre tipologies d’activitats.