Comencen les obres del nou espai verd dels jardins d’Anna Piferrer

09/11/2022 - 11:32

El 10 de novembre s'inicien les obres d’urbanització d’aquest espai, que duraran un any i milloraran la connectivitat i l’accessibilitat de l’entorn.

El 10 de novembre s'inicien les obres d’urbanització d’aquest espai, que duraran un any i milloraran la connectivitat i l’accessibilitat de l’entorn.

S’inicien les obres d’urbanització dels Jardins d’Anna Piferrer, situats a la cruïlla de l’avinguda de Vallcarca amb el carrer d’Anna Piferrer, que tenen per objecte la millora de l’espai públic, la connectivitat del barri i l’accessibilitat de l’entorn i finalitzaran el novembre de 2023.

Al nou parc s’hi diferenciaran tres nivells, on el verd tindrà protagonisme i hi haurà zones d’estada, de lleure i una àrea de joc infantil.

S’incorporarà mobiliari urbà i zones amb plantes aromàtiques, vinculades a les àrees d’estada. A més, s’utilitzaran els desnivells per incorporar-hi tobogans, grades i escales que permetran transformar els desnivells en espais jugables i definir recorreguts amb rampes i escales que enllacin les diferents cotes.

El barri de Vallcarca i els Penitents guanyarà 2.000 metres quadrats de verd amb els nous jardins que es construiran al carrer d’Anna Piferrer. La proposta, aprovada inicialment en Comissió de Govern, preveu crear aquest nou parc a la cruïlla de l’avinguda de Vallcarca amb el carrer d’Anna Piferrer, en un espai annex a la comissària de la Guàrdia Urbana i davant de la sortida del metro de la L3 de Penitents.

El nou parc disposarà de zones d’estada i d’espais per desenvolupar-hi activitats de lleure. El projecte preveu aprofitar el desnivell del terreny delimitant tres terrasses separades per talussos que es podran recórrer mitjançant tobogans, grades i escales integrades a la vegetació. D’aquesta manera, la pròpia topografia contribuirà a generar els diferents usos del parc, amb àrees de passeig, d’estada i de joc.

Els jardins disposaran de zones de sol i d’ombra gràcies a una vegetació formada per espècies autòctones. També hi haurà plantes aromàtiques a les àrees de descans, plantes resistents i que evitin l’erosió del terreny a les zones de desnivell i gespa o paviment de materials naturals com l’escorça d’arbre a les zones de trobada.

El projecte crea dos nous recorreguts per vincular l’avinguda Vallcarca i el carrer d’Anna Piferrer amb els carrers d’Otília Castellví i Ca l’Alegre. El primer constitueix la prolongació del carrer de Cesare Cantú, on es projecten unes noves escales per assumir el desnivell existent, mentre que el segon recorregut uneix la xarxa de camins del parc sanitari Pere Virgili amb els nous jardins, creant un camí accessible que unirà el carrer d’Otília Castellví i l’estació de Metro de Penitents.

Durant les tasques es prendran les mesures necessàries per minimitzar les molèsties al veïnat.

Adjunts