Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona

El “Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona” és un programa de recerca social i participació infantil sobre “com estan” els infants a la ciutat, des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme. L’objectiu fonamental del programa Parlen els nens i nenes és generar coneixement sobre el benestar de la infància vinculat a l’agenda pública per contribuir a millorar polítiques locals i enriquir debats socials.

Promogut per l’Ajuntament de Barcelona i desenvolupat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), el programa garanteix el dret de la infància d’ésser adequadament escoltada en l’àmbit social per afavorir la seva ciutadania activa.

Amb orientacions de recerca ètica amb infants, el programa Parlen els nens i nenes consta de tres fases diferenciades:

  • Enquesta de benestar subjectiu. Es pregunta directament als infants enlloc de les persones adultes. A una mostra socialment representativa amb els 10 districtes de la ciutat, amb la implicació de les escoles.
  • Tallers participatius. A les mateixes escoles, es retornen els resultats de l’enquesta de benestar als nens i nenes per cointerpretar-los i perquè facin propostes de millora del seu benestar.
  • Altaveus d'Infants a les Escoles i l'Altaveu de la Ciutat. El coneixement generat s’analitza i sintetitza en l’Agenda dels infants. A més, són els mateixos infants qui s'encarreguen d'explicar i obrir diàlegs informats per respondre a les seves demandes amb les seves comunitats educatives, així com representants polítics i socials. La primera presentació oficial la fan els infants a l'alcalde de la ciutat, com a màxim responsable de les polítiques públiques municipals que afecten els nens i nenes.

La 1a edició del programa es va dur a terme entre el 2016 i el 2020.

La 2a edició del programa s’està duent a terme entre el 2021 i el 2025.