Can Guineueta era una masia situada més o menys on ara hi ha la cruïlla del passeig de Valldaura amb el carrer de la Gasela. Durant molts anys, el mas va estar al peu de l'antiga carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, una via que resseguia, aproximadament, l'itinerari que avui ocupa la ronda de Dalt.

Els camps de conreu van començar a desaparèixer durant els anys quaranta, però no va ser fins als anys seixanta que la zona es va urbanitzar amb la construcció de dues zones urbanes separades pel passeig de Valldaura. A la banda nord es troben els habitatges de les promocions de l'Obra Sindical del Hogar, de la Cooperativa La Puntual i d'empreses com Telefónica, Catalana de Gas o Fecsa. Aquesta zona presentava els mateixos problemes d'infraestructures i de manca de serveis que la resta dels barris construïts durant el franquisme a Barcelona. Els veïns van haver de lluitar per aconseguir els equipaments, serveis, etcètera. Una de les fites va ser la urbanització del Torrent de la Guineu, que es va transformar, el 1971, en el parc de la Guineueta.

A l'altra banda del passeig de Valldaura es van bastir els polígons de Barcinova i Calinova, en terrenys que ocupava l'Institut de la Santa Creu i que van quedar lliures arran de l'enderroc de gran part de l'edifici hospitalari. En aquests terrenys es va inaugurar, als anys noranta, el parc Central de Nou Barris, dissenyat per Carme Fiol i Andreu Arriola. Al parc s’hi troben diversos edificis d'interès com ara l'aqüeducte Dosrius, construït al segle XIX per proveir d'aigua Barcelona, i la masia de Can Carreras, del segle XVII. També, a la part que se n'ha conservat de l'edifici del Mental hi ha, actualment, diversos serveis municipals, com la seu del Districte de Nou Barris, la Guàrdia Urbana i la biblioteca.