Limitat entre Barcelona i Montcada i Reixac, el barri es troba en una zona muntanyosa on es practicava l'agricultura. Ha estat un territori molt poc alterat per la presència humana fins a mitjan segle XX, en què es van començar a construir casetes al voltant del Rec Comtal, que va alimentar d'aigua, durant segles, la ciutat, i que actualment està gairebé cobert pel sòl urbà.

La modernització de les vies de comunicació i la creació de les autopistes que surten de la ciutat cap als Vallesos va anar aïllant aquest barri de la resta de barris del districte, cosa que en va evitar la massificació. Així mateix, com altres barris, estava mancat d’infraestructures i serveis. Aquestes darreres dècades s’han aplicat un seguit de mesures per millorar-hi la qualitat de vida, principalment la construcció de nous habitatges, d'equipaments, i la connexió de Vallbona amb la resta de barris del districte amb un pont que salva les autopistes.