Descobreix la pluralitat religiosa dels barris de Barcelona: ruta guiada i visita a centres de culte dels barris de Canyelles, Turó de la Peira i Porta

02/07/2022 - 12:11 h

Pluralisme religiós. Primer monogràfic en format ruta per barris del districte de Nou Barris.

L’Oficina d’Afers Religiosos continua oferint els monogràfics sobre pluralitat religiosa de Barcelona, aquest cop en format ruta, per tres barris del districte de Nou Barris: Canyelles, el Turó de la Peira i Porta. Els veïns i veïnes del districte podran visitar tres centres de culte: una església evangèlica, un oratori islàmic i un centre de Brahma Kumaris. La ruta tindrà una durada de dues hores i cal inscriure-s’hi prèviament per assistir-hi.

Barcelona és una ciutat plural i diversa, on es practiquen i on conviuen nombroses tradicions religioses diferents (hi trobem més de 25 conviccions i espiritualitats). Malgrat això, moltes encara són força desconegudes per a la majoria de veïnes i veïns de la ciutat. Amb aquests monogràfics, l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR) treballa en l’objectiu d’apropar al conjunt de la ciutadania les diverses tradicions i explicar-ne els elements més bàsics, però també descobrir-ne la realitat a la ciutat. Amb persones pertanyents a aquestes comunitats es pot descobrir l’origen de les diverses tradicions, les creences i les pràctiques més importants, així com la seva presència i les aportacions que fan a la ciutat de Barcelona. Acostar-se a aquesta pluralitat de conviccions i conèixer de primera mà les comunitats que en formen part permet valorar-ne la gran aportació, que converteix Barcelona en una ciutat rica, dinàmica, complexa i plural.

Seguint aquest objectiu, l’OAR vol acostar les seves activitats als barris i territoris de Barcelona, apropant a tot el veïnat la possibilitat de conèixer els centres de culte de diferents tradicions religioses i espirituals que formen part del seu entorn més proper.

ELS MONOGRÀFICS DE L’OAR APROPEN EL PLURALISME RELIGIÓS I ESPIRITUAL A LA CIUTADANIA

Des del 2019 l’OAR ha dedicat diversos monogràfics a donar a conèixer les diverses tradicions religioses i espirituals presents a la ciutat de Barcelona. Aquests anys, s’han anat fent monogràfics introductoris amb diferents formats. Els monogràfics es van iniciar el 2019 amb diferents sessions en què es feia una presentació de la tradició religiosa i, a continuació, es visitava un centre de culte. L’islam, el taoisme, el judaisme, el cristianisme ortodox, el budisme o el cristianisme evangèlic en van ser els protagonistes. Aquests monogràfics no se centraven en cap territori de Barcelona concret, sinó en la tradició religiosa. El 2020, degut a la crisi sanitària, es van anul·lar les sessions programades, i el 2021 es van reprendre els monogràfics en format virtual, en els quals persones de les mateixes comunitats guiaven i explicaven les seves conviccions. El cristianisme catòlic, el judaisme, la fe ‘bahá’í’ i el budisme van ser les tradicions religioses escollides. El 2022 es continua amb els monogràfics en línia amb el cristianisme evangèlic i l’hinduisme. I finalment, aquest any també s’han volgut iniciar les rutes per conèixer el pluralisme religiós de barris concrets de Barcelona.

Comencem aquests monogràfics-ruta amb una ruta per tres barris del districte de Nou Barris: Canyelles, Turó de la Peira i Porta, i més endavant les rutes seguiran cap a altres territoris de Barcelona. En aquesta primera ruta visitarem l’Església Evangèlica Assemblea de Germans  Font Canyelles – Església9Barris (Canyelles), el Centre Islàmic Karm Ilahi (Turó de la Peira) i l’Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris (Porta). Als tres centres de culte ens rebran persones de la mateixa comunitat que ens explicaran a quina tradició pertanyen, quan van instal·lar-se al barri, quina relació tenen amb el barri i el territori, etcètera.

LA PLURALITAT RELIGIOSA DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

Al districte de Nou Barris, segons dades del 2021, hi ha 77 entitats i comunitats religioses de 7 tradicions religioses diferents, que tenen 62 centres de culte situats al territori. En aquest districte en destaca, sobretot, la presència de centres de culte evangèlics (35 respecte a 17 de catòlics), entre els quals quatre comunitats de l’església de Filadèlfia, vinculada tradicionalment amb la comunitat gitana. El districte també disposa de cinc oratoris islàmics i ha patit alguns canvis respecte a altres tradicions minoritàries, com el tancament de centre de ioga Sivananda (hinduisme) o la instal·lació del nou centre de Brahma Kumaris al carrer de Porta.

ELS GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

Els grups de diàleg interreligiós (GDI) són espais de trobada en què persones vinculades a diverses creences i conviccions d’un territori concret es reuneixen amb la finalitat de destacar i visibilitzar el pluralisme religiós a la ciutat, defensar el dret a la llibertat religiosa, de pensament i de consciència, trencar prejudicis entre tradicions i millorar la cohesió social del territori. Els objectius dels GDI són fomentar el coneixement mutu, dialogar entre confessions i creences, establir aliances i projectes comuns al territori, i donar-se a conèixer a la resta de la ciutadania. El programa GDI està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i gestionat per AUDIR.

Al districte de Nou Barris funcionen actualment dos grups de diàleg, un a la Zona Nord i un altre que rep el nom de Nou Barris – Centre. Al conjunt de la ciutat n’hi ha un total de cinc. Durant el recorregut també es presentarà aquesta iniciativa, amb les persones que hi participen.

FUNCIONAMENT I INSCRIPCIONS

Us hi esperem! #OarBCN