En marxa la rehabilitació de Can Valent, que permetrà recuperar aquest espai per al veïnat de Nou Barris

13/05/2022 - 11:46 h

L’actuació estarà acabada al novembre, i es fa en el marc dels pressupostos participatius i amb supervisió arqueològica

L’actuació estarà acabada al novembre, i es fa en el marc dels pressupostos participatius i amb supervisió arqueològica

Nou Barris està executant les obres de rehabilitació de la masia de Can Valent, a Porta, una actuació que s’allargarà fins a principis de novembre d’aquest any i que té per objectiu últim recuperar aquest element històric i patrimonial per al districte. En aquest sentit, tant el procés de redacció com el projecte finalment aprovat han comptat amb la supervisió i validació del Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona, i amb la participació dels veïns que van presentar el projecte “Salvem Can Valent” als Pressupostos Participatius com a promotors. La redacció final de projecte es va compartir amb les persones promotores del projecte.

Els treballs, amb supervisió arqueològica

L’estat de la masia és altament precari. Ha perdut cobertes, forjats i parts de murs, amb fortes erosions i deformacions fruit de l’exposició als elements i dels incendis que s’hi havien produït, el que posava en perill la seva integritat.

Així les coses, fa unes setmanes van començar les feines prèvies, que consisteixen a sanejar, netejar i apuntalar per poder treballar en condicions adequades en termes de seguretat per a les persones, l’entorn immediat i l’immoble.

Aquestes feines prèvies inclouen l’enderroc dels murs de tancament posteriors que s’havien aixecat fa uns anys per protegir l’immoble davant d’intrusions. Actualment, s’estan acabant les tasques de desenrunat i apuntalament necessàries abans d’iniciar pròpiament la reconstrucció de la masia, d’acord amb el Pla d’Intervenció Arqueològica previst. Aquest pla preveu la presència constant d’un arqueòleg per assegurar la protecció del patrimoni històric. També es preveu que les persones promotores puguin visitar les obres per fer-ne el seguiment, tan aviat com les condicions de seguretat ho permetin.

La masia, vestigi del passat amb mirada de futur

La masia de Can Valent, o de Can Pere Valent, té l’estructura clàssica de planta baixa, planta, pis i golfes. Ubicada a l’actual barri de Porta, es va construir al voltant del segle XVIII a una zona de passat agrícola on es concentraven diverses masies de producció vinícola.

Actualment, s’està estudiant quin ha de ser el futur de la masia per poder, així, definir els usos que se li acabarà donant.

Els pressupostos participatius

Els Pressupostos Participatius han consistit en un procés de participació a partir del qual veïns i veïnes de Barcelona han pogut presentar, definir, prioritzar, votar i, en definitiva, escollir projectes d’inversió que l’Ajuntament de Barcelona executarà a cada districte.

A Nou Barris, el veïnat va decidir les actuacions a fer tenint en compte que disposaven de 3,6 milions d’euros. En les votacions, sobre els projectes validats tècnicament, hi van participar 3.153 persones, que van acabar escollint 9 projectes. El projecte “Salvem Can Valent”, amb un pressupost de 1.175.000 d’euros, es va triar amb 945 vots. A banda d’aquesta actuació, abans que acabi el 2022 s’haurà enllestit també el projecte d’obertura d’aules informàtiques al Casal de Barri de la Trinitat Nova, amb una inversió de 50.000 euros. A més, al districte ja s’han executat dues actuacions més: la restauració paisatgística del Torrent de Canyelles i el canvi de 45 bancs a Porta per d’altres especialment ergonòmics i adaptats per a la gent gran.

En aquesta pàgina del Decidim Barcelona podreu fer un seguiment de l’estat de les diferents actuacions a Nou Barris.