Nou servei d’atenció al veïnat afectat pels talls d’electricitat

29/01/2021 - 14:02 h

A Nou Barris s’està treballant amb Endesa per esbrinar les causes dels talls a Torre Baró i Trinitat Nova i trobar-hi una solució ràpida i definitiva

A Nou Barris s’està treballant amb Endesa per esbrinar les causes dels talls a Torre Baró i Trinitat Nova i trobar-hi una solució ràpida i definitiva

Nou Barris és un dels districtes afectats per talls de subministrament elèctric aquest hivern, coincidint amb les setmanes més fredes. Per donar-hi solució, Ajuntament i Districte estan treballant amb Endesa i la Generalitat en dos sentits: d’una banda, acompanyar la ciutadania afectada oferint-los informació i recursos; i de l’altra, arribar a conèixer exactament l’abast de les incidències i les causes que les han provocades per poder posar en marxa les solucions més ràpides i efectives.

En el cas de Torre Baró s’han establert tres línies d’actuació: a curt termini, l’estudi acurat per part d’Endesa de tots els consums per identificar si hi ha algun tipus de consum excessiu que pugui justificar la caiguda del subministrament; a mig termini, determinades intervencions com el canvi de cablejat per un model més resistent; i a llarg termini, el canvi del transformador aeri per un de superfície, fet que permetrà instal·lar-ne un de més potència en cas necessari.

En el cas de Trinitat Nova ja s’havia identificat que els talls eren a causa de la degradació de part del cablejat. En aquests moments se n’està duent a terme la renovació i els talls gairebé han desaparegut.

Nou servei de suport i assessorament a nivell ciutat

Pel que fa al suport al veïnat afectat, l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (l’OMIC) ha posat en marxa un servei específic per atendre les persones afectades per talls de subministrament elèctric provocats per avaries en la xarxa. Per facilitar l’accés dels usuaris al nou servei, s’ha habilitat una línia telefònica específica per a incidències en el subministrament elèctric, la 93.402.75.94, que serà atesa entre les 9 i les 14 h. Fora d’aquest horari, es podrà deixar un missatge en aquest mateix telèfon amb les dades de contacte de la persona afectada, o bé enviar un correu electrònic a consum@bcn.cat, i seran els tècnics de l’OMIC els que es posaran en contacte amb la persona per fer-li l’acompanyament a l’hora de reclamar.

El nou servei està dirigit tant a la ciutadania en general, com a persones autònomes, pimes i microempreses que hagin patit els talls de subministrament elèctric a causa de les avaries de la  xarxa d’aquestes últimes setmanes. Aquestes reclamacions poden ser tant per demanar que no cobrin als usuaris les hores i dies del servei que no s’han prestat, com pel dret a que l’empresa restableixi a l’usuari els danys soferts pel tall de subministrament. En el cas de consultes o reclamacions d’altres incidències que no siguin talls de subministrament per avaries (com poden ser lectura comptador, facturació o canvi companyia), l’OMIC continua atenent i assessorant els usuaris pels canals habituals, ja sigui trucant al 010, a través del web de l’OMIC i de forma presencial amb cita prèvia.

En cas de tall de subministrament de llums a llars vulnerables amb dificultats econòmiques, seran els Punts d’Assessorament Energètic (https://habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/drets-energetics) els que continuaran oferint l’assessorament i acompanyament que venen fent des de la seva creació el 2017.