L’Ajuntament és el responsable d’una sèrie de gestions dels informes per a determinats tràmits d’estrangeria.

El Reglament de la Llei Orgànica 4/2000 d’11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, desprès de la seva reforma per la llei orgànica 2/2009, preveu la presentació d’alguns informes per la tramitació de permisos de residència, per la modificació o renovació de les targetes.

A través del Punt d’Informació i Arrelament (PIA) s’ofereix informació i assessorament personalitzat sobre el tràmit d’arrelament i altres tràmits d’estrangeria relacionats. Es pot demanar cita per telèfon, via e mail o presencialment. S’hi poden adreçar persones que volen obtenir la residència per circumstàncies excepcionals o persones que ja han tramitat un informe d’arrelament social i necessiten informació sobre els tràmits següents.

L'Ajuntament, a partir de la Mesura de Govern per prevenir la irregularitat sobrevinguda, també tramita i expedeix el següent document relacionat amb l'estrangeria:

Punt d'informació i arrelament (PIA)

  • Passeig de Sant Joan, 75, baixos
  • 08009 Barcelona
  • Telèfon: 93 25 6 44 76/78/79
  • Consultes d’informació sobre el tràmit d’arrelament i del document de veïnatge, a traves del correu electronic pia@bcn.cat i dels telèfons ( de dilluns a divendres de les 9 h. i les 14 h.)
  • Nomes s’atén amb cita prèvia

Més informació i tràmits d'estrangeria