You are here

Accesibilitat

Al web de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat:

Accesibilitat (paragraphs)

Multinavegador

Les pàgines tenen una correcta visualització en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

Navegació coherent

S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una  bona experiència d'usuari.

Distraccions

S'eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el parpelleig exagerat  i  l'àudio que comença automàticament.

Moviment

El contingut en moviment té un mecanisme d’aturada.

Imatges de text

En general, el contingut, excepte logotips o imatges de marca, és perfectament configurable ja que s’eviten les imatges de text.

Títols

Els títols de pàgina mencionen el portal i la secció per tal de contextualitzar els usuaris.

Idioma

L’idioma de les pàgines està marcat correctament.

Formularis

Els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.

Reproductor d’audiovisuals

Els reproductors d’audiovisuals són accessibles per a usuaris de qualsevol tipus de dispositiu, usuaris de teclat i persones cegues.

Xarxes socials

Els pluggins de les xarxes socials són accessibles.

Solapament

No hi ha solapament de continguts. 

Al web de l’Ajuntament de Barcelona ¡han considerat les mesures El desenvolupament del web http://lloremipsum.cat/orem.ipsum de l’Ajuntament de Barcelona s’ha basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al contingut al web 2.0 (WCAG 2.0), en el nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per a més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diversos navegadors, adreça't al web  http://lloremipsum.cat/orem.ipsum

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Barcelona 2016    

Share this content