Obres extraordinàries

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà proposa un programa d'ajuts per impulsar millores en el paisatge urbà amb la intenció de donar-hi rellevància, promoure’n el respecte i protegir els valors que li són propis -el seu fet comunitari, cultural, identitari, patrimonial i històric-entenent aquests valors de manera àmplia: tant el protegits, com el quotidians i el lligats a la memòria ciutadana.

Poden optar a les subvencions d’interès paisatgístic o patrimonial les actuacions de millora del paisatge urbà on es pugui justificar i validar l’interès paisatgístic, patrimonial i/o històric, i també a aquelles d'interès per conjunt, a les actuacions que s’emprenguin de manera conjunta en un àmbit determinat i on es pugui considerar l’interès paisatgístic d’una actuació col·lectiva.

Consulteu aquí el contingut i la tramitació dels ajuts de la convocatòria de l'any 2021.

  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/foto-7-b.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/foto_6.jpg

Elements comuns en habitatges

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona estableix un programa d'ajuts econòmics per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris i...

Naturalització

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà proposa un programa d'ajuts per impulsar millores en el paisatge urbà amb la intenció de donar-hi...

Establiments comercials

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà ofereix un programa d'ajuts per impulsar millores en el paisatge urbà. En aquest sentit, l'activitat...