Cinc noves cobertes verdes a la ciutat

El segon concurs de cobertes verdes convocat per l’Ajuntament ha generat la implantació de cinc noves superfíces verdes en coberta.

La finalitat de les dues convocatòries del Concurs de cobertes verdes ha estat la promoció de la implementació de verd en els edificis. La segona edició d’aquest concurs, que es va iniciar amb una convocatòria l’any 2020, va rebre 47 propostes, de les quals 33 en van ser seleccionades. El maig de 2021 cinc projectes van guanyar el concurs, que des d’aleshores i durant l’any 2022 es van executar. El resultat final són cinc nous espais verds en alçada en diversos punts de la ciutat: a l’av. Diagonal, a Sant Marti, als carrers Provença, Bailèn i Nàpols, a l’Eixample, i al carrer Manuel de Falla, a Sarrià Sant Gervasi. Tots els projectes guanyadors han rebut un ajut de fins el 75% del pressupost, amb un topall de 100.000€.

Com a resum de dades, amb aquestes noves cobertes verdes s’ha incrementat la superfície verda en 1091,51m2, s’han instal·lat més de 45m2 de captadors solars amb mòduls de plaques fotovoltaiques, s’ha fomentat la biodiversitat amb la instal·lació d’hotels d’insectes, caixes nius per a ocells i ratpenats, i també s’ha fet una instal·lació de recollida d’aigües pluvials.

Entre les tipologies de vegetació, predominen els herbassars, els prats, els fruiters, les aromàtiques, les crasses i d’altres espècies adaptades al nostre clima i de necessitats hídriques moderades.

Des del punt de vista de l’habitabilitat, totes les cobertes han suposat millores constructives, amb l’augment de l’aïllament tèrmic i una reducció del soroll ambiental.

Finalment, són també cinc nous espais de socialització i un model a difondre per incentivar l’interès de les comunitats i propietaris per a la seva implantació.

L’Institut Municipal del Paisatge Urbà convoca anualment una línia d’ajuts per a cobertes verdes.