Barcelona implementa 10 noves cobertes el 2021 amb 2.055 metres quadrats nous de verd urbà

Es tracta d’una iniciativa municipal que dona impuls a la ciutadania perquè pugui implantar terrats verds i contribuir a fer una ciutat habitable, saludable, sostenibles i resilient davant l’emergència climàtica.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, ha donat a conèixer els 10 projectes guanyadors del segon concurs de cobertes verdes de Barcelona, una iniciativa que promou la implantació de nous terrats verds, amb impuls de la ciutadania i que afavoreix que la ciutat sigui més habitable, saludable, sostenible i autosuficient. A més de contribuir a fer de Barcelona una ciutat resilient davant la risi climàtica, les cobertes verdes aporten un benefici col·lectiu i social per als veïns i les veïnes, que guanyen espais d’estada i oci als seus edificis i desenvolupen una activitat que fomenta la cohesió social.

Els projectes guanyadors del concurs rebran una subvenció del 75% del cost amb un límit de 100.000 euros per coberta. Les propostes seleccionades inclouen elements com horts urbans d’auto-abastament, recollida d’aigües pluvials, instal·lacions de generació d’energia renovable, zona de compostatge de residus orgànics i zones d’estada i esbarjo.

La valoració ha tingut en compte els següents criteris:

– Nombre d’habitatges de l’edifici
– Plantació de verd i biodiversitat
– Cicle de l’aigua, creació de sistemes d’eficiència de reg i recuperació d’aigües pluvials i el seu ús.
– Millora del comportament energètic i ús de materials sostenibles
– Generació d’energia amb sistemes d’energia renovable, aerogeneradors i plaques de captació.
– Millora paisatgística, visibilitat des dels edificis veïns, des de l’espai públic i la integració de la coberta verda a l’edifici.
– Economia en l’execució, criteris de proporcionalitat entre la intervenció i el resultat.
– Beneficis col·lectius i socials.

A més dels 10 projectes guanyadors, el segon concurs de cobertes verdes lliurarà 10 accèssits (des de l’11è fins al 20è classificat) que rebran una subvenció de 1.500 euros en concepte de despeses tècniques. Tots els participants al concurs que no seleccionats, així com altres titulars d’edificis que estiguin interessats en la realització d’una coberta verda, es poden acollir als ajuts a la protecció i millora del paisatge urbà, que atorga subvencions per a la realització d’una coberta verda, que compleixi les condicions requerides de la subvenció.

En aquest segon concurs de cobertes verdes s’han presentat un total de 47 propostes, 33 de les quals van passar a la segona fase del concurs i entre aquestes n’han sortit els 10 projectes guanyadors i els 10 accèssits. Està previst que les obres de les cobertes es podran iniciar durant aquest any 2021 i finalitzaran el 2022. En total, la transformació d’aquestes 10 cobertes suposarà una ampliació del verd urbà de 2.055 metres quadrats que gaudiran un total de 362 habitatges.