L'estudi de paisatge de la Nova Esquerra de l'Eixample premiat a la Biennal Internacional d'Arquitectura

L’estudi de paisatge de la Nova Esquerra de l’Eixample ha resultat premiat per la Biennal Internacional de l’Architectural Heritage Intervention.

El treball de Sara Bartomeus, Anna Renau i Rosa Escala sobre aquest barri es va realitzat per encàrrec municipal.

L’actual estudi del paisatge urbà forma part del projecte global d’estudis de paisatge urbà proposat per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà de Barcelona (IMPU) i que busca un coneixement aprofundit del territori que permeti la formulació de propostes per a tenir cura del paisatge i posar-lo en valor . La zona objecte d’estudi es troba entre la Gran Via, el carrer Urgell i els carrers de Tarragona i les avingudes Sarrià i Tarradellas fins a la Diagonal: un fragment de l’Eixample que identifica Barcelona, que afortunadament i per voluntat de Cerdà, avui encara és un tot. Es destaca el valor dels grans recintes –Parc de l’Escorxador, l’antiga presó La Model o l’Escola Industrial-, però, sobretot, les oportunitats generades per la centralitat del barri, amb l’Estació de Sants, una porta d’entrada a la ciutat, i per l’avinguda Roma, via encara per suturar. L’estudi es realitza a partir de la metodologia que ha anat treballant i liderant l’IMPU a partir del 2016 amb les aportacions dels diversos equips redactors dels estudis de paisatge urbà desenvolupats. Mitjançant una observació acurada dels seus valors observats –històrics, formals i socials–, la investigació estableix 10 objectius de qualitat que es convertiran en pautes per a accions futures.