Les noves terrasses es regularitzen

Aquest abril, l’Ajuntament haurà tret de l’espai públic els elements provisionals instal·lats per delimitar les terrasses temporals i s’hauran instal·lat les plataformes obligatòries per a les taules i cadires en calçada que es mantindran
 

Ja s’han retirat nou de cada deu terrasses provisionals i 2.325 blocs de formigó i 5.550 pilones, i les properes setmanes s’acabaran de treure totes.

1.131 terrasses passen a ser definitives, de les quals una mica més de la meitat aniran en calçada.

El procés de consolidació de les terrasses excepcionals instal·lades a la calçada arran de la pandèmia, a punt de finalitzar. A l’abril, l’Ajuntament haurà retirat els blocs de formigó i pivots grocs que es van instal·lar per delimitar l’espai de les terrasses extraordinàries concedides amb l’objectiu de donar suport a la restauració i afavorir la viabilitat dels establiments en el context de crisi sanitària. I també s’hauran col·locat les plataformes on ubicar les taules i les cadires de les terrasses que han rebut l’autorització municipal per mantenir-se. Per tant, la desaparició total i definitiva dels blocs de formigó dels carrers de la ciutat és gairebé una realitat.

A mitjans de 2020, el consistori va implantar un total 3.668 de terrasses excepcionals que van evitar la pèrdua de 1.875 llocs de feina, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 1.550 terrasses van situar-se en espais com cordons d’aparcament, carrils de circulació i xamfrans que es van delimitar amb elements provisionals –blocs de formigó i pivots– per garantir la seguretat. La resta es van ubicar en vorera.

Un cop superada l’etapa d’emergència de la pandèmia, l’Ajuntament va engegar un procés de regularització de les terrasses provisionals per deixar enrere la provisionalitat. La prioritat ha estat que les de calçada puguin passar a ser definitives per donar continuïtat a l’activitat econòmica que generen, i que ho facin instal·lant un moble-plataforma accessible, homologat i segur on col·locar les taules i cadires perquè tinguin una estètica de qualitat i un bon encaix amb el paisatge urbà. La consolidació de les de vorera s’ha condicionat al compliment de tots els requisits d’accessibilitat i espai públic establerts per l’ordenança de terrasses.

A principis d’any passat, els restauradors van poder sol·licitar la permanència de les terrasses. Els últims mesos, el consistori ha gestionat les peticions i avui dia està molt a prop de completar el procés de retirada de les terrasses provisionals i instal·lació de les plataformes.

De les 1.550 terrasses provisionals en calçada, en els propers dies se n’haurà retirat 1.387, és a dir, nou de cada deu, i la previsió és que a l’abril s’hagin acabat de treure les restants i per tant no quedin elements provisionals a la via pública –a excepció de casos puntuals que puguin quedar pendents de recursos–. A dia d'avui, s'han retirat uns 2.325 blocs de formigó i 5.550 pilones, i quan acabin totes les actuacions s’hauran recuperat unes 515 places de càrrega i descàrrega, 3.750 d’aparcament de moto i 510 de cotxe.

Pel que fa al balanç general, de les 3.668 terrasses extraordinàries concedides per la pandèmia, 2.899 van sol·licitar la regularització. D’aquestes, 1.131 s’han pogut mantenir –574 en calçada i 557 en vorera–. Sumen 5.528 taules i 21.536 cadires, i 474 de les terrasses no existien abans de la pandèmia i 657 són ampliacions. S’han denegat 1.435 peticions, tenint en compte el compliment dels articles de l’ordenança de terrasses i les especificitats de cada districte. La resta de sol·licituds s’han descartat perquè presentaven defectes no esmenables o els propis restauradors han desistit, i queden alguns casos puntuals en tràmit de resolució definitiva.

Control de les terrasses i convivència amb el veïnat
Amb la finalització del procés de consolidació, Barcelona passarà a tenir un total de 6.375 permisos de terrasses permanents –29.858 taules i 114.056 cadires–. L’Ajuntament vetlla per preservar l’equilibri d’aquesta activitat amb la convivència veïnal i el descans. Ho fa a través de la tasca inspectora per controlar el compliment de les normatives i les llicències vigents, i de diverses mesures dirigides a reduir molèsties i soroll.