Les terrasses en calçada guanyades durant la pandèmia comencen a ser definitives

S’han desenvolupat i homologat set prototips per a les terrasses, tots dissenyats a Barcelona, que s’adapten a les diferents localitzacions. Són modulars, accessibles des de la vorera, segurs, resistents i de fàcil manteniment i neteja.

El maig de 2020, el consistori va tirar endavant una sèrie d’actuacions extraordinàries per donar resposta a la crisi sanitària de la COVID-19 que preveien la instal·lació o ampliació de terrasses, i es prioritzava ubicar-les a la calçada. L’objectiu era donar suport a la restauració, afavorir la viabilitat dels establiments i fer-ho de manera compatible amb un espai públic més viu i accessible i el compliment de les mesures sanitàries. Des d’aleshores, s’ha concedit 3.668 llicències per a noves terrasses i ampliacions excepcionals que han salvat almenys 1.875 llocs de treball, segons un estudi de la Universitat de Barcelona.

Del total de nous permisos, 1.588 s’han donat en espais com cordons d’aparcament, carrils de circulació i xamfrans. La voluntat és que aquestes puguin passar a ser definitives per donar continuïtat a l’activitat econòmica que generen, que tinguin una estètica de qualitat i un bon encaix amb el paisatge urbà i deixar enrere els elements provisionals –blocs de formigó i pivots grocs– utilitzats inicialment.

Per això, l’Ajuntament va codissenyar amb quatre empreses del sector uns prototips de plataformes d’ampliació de vorera de codi obert i totalment accessibles i segurs on es col·loca el mobiliari de les terrasses. Durant l’estiu es van instal·lar diversos prototips a l’Eixample, Ciutat Vella i Nou Barris que s’han testejat per validar-ne el funcionament, i com a resultat s’han homologat set models que s’adapten a xamfrà o cordó d’aparcament.

  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrassa1.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrassa2.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrassa3.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrassa4.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrassa5.jpg