Ampliació excepcional i temporal de terrasses

El termini de presentació de noves sol·licituds per ampliació excepcional i temporal de terrasses ha finalitzat.

L'Ajuntament de Barcelona va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona del 24 de juliol l'anunci de la finalització del termini de presentació de noves sol·licituds d'ampliació excepcional i temporal de terrasses, en el qual s'anunciava que el termini de presentació de noves sol·licituds finalitzava el 31 de juliol.

El portal de tràmits continuarà obert per mantenir l'accés a instàncies específiques, però a partir del dia 1 d'agost les peticions de noves sol·licituds no seran admeses a tràmit per estar fora de termini.

L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat l'activitat econòmica local de la de restauració, amb la reobertura de les terrasses i l'increment de la superfície destinada a aquesta activitat, amb les condicions i l’adopció de mesures d’higiene i prevenció que ha previst la legislació vigent i de manera compatible amb el gaudi de l'espai públic per part de la ciutadania.

S'han rebut prop de 5.000 peticions del sector destinatari d'aquesta mesura, els establiments de restauració o assimilats, amb independència o no de que tinguessin una llicència de terrassa vigent.

 

  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrasses_3.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/terrasses_4_2.jpg