Barcelona Cultura
Skip to main content
J.J. Navarro Arisa - Premi Ciutat de Barcelona de Mitjans de Comunicació en Premsa Escrita 2004

MITJANS DE COMUNICACIÓ EN PREMSA ESCRITA :: 2004

J.J. Navarro Arisa

Jurat: Alfredo Abián (president)
Albert Sáez
Álex Salmon
Andreu Missé
Albert Montagut

J.J. Navarro Arisa ha estat guardonat, per majoria, pels articles de la secció ‘Plaers de ma vida’ publicats al diari Avui. El jurat ha destacat “la forma en què diàriament [Navarro Arisa] narra esdeveniments quotidians descobrint la seva complexitat i facilitant així la seva comprensió pel lector”.
El Jurat decideix atorgar una menció especial als senyors Pau Arenós i Agustí Carbonell, per l’article «La nova Boqueria», publicat a El Periódico de Catalunya, que reflecteix els canvis que ha fet la ciutat, visibles en la transformació que ha experimentat el Mercat de la Boqueria, que ha sabut adaptar-se a l’arribada de les noves cultures i hàbits gastronòmics.