Barcelona Cultura
Skip to main content
Maria Pau Ginebra, Josep Anton Planell, Conrado Aparicio, Elisabeth Engel i Damien Lacroix - Premi Ciutat de Barcelona d'Investigació Tecnològica 2006

INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA :: 2006

Maria Pau Ginebra, Josep Anton Planell, Conrado Aparicio, Elisabeth Engel i Damien Lacroix

Jurat: Alícia Casals (presidenta)
Josep Casanovas
Marc Lloveras
Josep Miquel Piqué

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi D’Investigació Tecnològica a Maria Pau Ginebra, Josep Anton Planell, Conrado Aparicio, Elisabeth Engel i Damien Lacroix del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Universitat Politècnica de Catalunya, pel desenvolupament d’un nou material, consistent en una espuma de fosfat de calci, que injectada a una persona que pateix degeneració òssia, ja sigui d’origen traumàtic o produïda per diferents patologies com ara el càncer, té la capacitat d’endurir dins de l’os, creant una estructura altament porosa que el fa regenerar molt ràpidament, evitant els efectes secundaris que produeixen altres materials.