Barcelona Cultura
Skip to main content

LITERATURA EN LLENGUA CATALANA :: 2010

 

EL JURAT, COMPOST PER DOLORS OLLER, JORDI CASTELLANOS, GEMMA LIENAS, JOSEP COTS CASTAÑÉ I PERE ROVIRA, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE LITERATURA EN LLENGUA CATALANA A

Ponç Puigdevall,

 

per l’obra Un dia tranquil, pel que suposa d’ambició i risc en l’escriptura, una experiència vital límit formalitzada amb recursos literaris de primer nivell.