Barcelona Cultura
Skip to main content

MITJANS DE COMUNICACIÓ :: 2010

 

EL JURAT, COMPOST PER SALVADOR ALSIUS, ANTONIO FRANCO, JÚLIA OTERO, NÚRIA RIBÓ I MILAGROS PÉREZ OLIVA, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE MITJANS DE COMUNICACIÓ A

Toni Marín,

 

director del programa Matí a 4 bandes de Ràdio 4, perquè és un espai d’actualitat en què s’aprecia un esforç per aconseguir un pluralisme exquisit i assolir un nivell de profunditat en el tractament dels temes que permet a l’oient fer-se una opinió informada.