Barcelona Cultura
Skip to main content

ARQUITECTURA, URBANISME I DISSENY  :: 2021

El jurat, format per Kathrin Golda-Pongratz (presidenta), Pau de Solà-Morales, Ariadna Parreu, Moisés Puente Rodríguez i Berta Gutiérrez Casaos acorda per unanimitat atorgar el premi d’arquitectura, urbanisme i disseny a

Sociedad 0

autors del projecte de disseny i muntatge de l’exposició Our Garden Needs Its Flowers celebrada al Centre d’Art Tecla Sala. El Jurat ho fa destacant un treball que, des d’una genealogia grupal, és capaç de recollir múltiples escales, mirades i pràctiques desbordant els límits disciplinars, alhora que aportant bones solucions espacials i materials en un context de crisi i incertesa.

Vídeo moment del lliurament

Arquitectura