Barcelona Cultura
Skip to main content

EDUCACIÓ  :: 2021

El jurat, format per Fathia Benhammou Lachiri (presidenta), Eulàlia Esclapés Turró, Pau López Vicente, Gemma Carreras i Mireia Estrada acorda per majoriat atorgar el premi d’educació a

VOZES

per ser un projecte de transformació social i educativa que fa accessible l’educació musical d’alta qualitat a infants i joves d’entorns vulnerables, amb especial reconeixement pel concert celebrat a l’Auditori de Barcelona el desembre de 2021.

El Jurat acorda reconèixer explícitament la tasca de tots els agents educatius que han sostingut l’educació, tot i les condicions adverses marcades per la Covid.

Vídeo moment del lliurament

Educacio