Barcelona Cultura
Skip to main content

CIÈNCIES DE LA VIDA  :: 2021

El jurat, format per Elena Casacuberta Suñer (presidenta), Tomàs Alarcón, Anna Janic, Elena Martínez-Fraiz i Jens Lüder acorda per unanimitat atorgar el premi de ciències de la vida a

Núria López-Bigas, Ferran Muiños i Abel González-Pérez

pel treball titulat “In silico saturation mutagenesis of cancer genes” publicat a la revista Nature, per la seva contribució a avançar en el coneixement bàsic del càncer desenvolupant mètodes computacionals innovadors i essencials, que permeten desxifrar patrons mutacionals en dades obtingudes de pacients en diferents teixits tumorals.

 

El Jurat també destaca la importància d’aquest estudi per l’avenç transversal en diferents disciplines de recerca bàsica tals com la genòmica, la biologia evolutiva i la biologia cel·lular.

Vídeo moment del lliurament

CVida