Barcelona Cultura
Skip to main content

CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIA  :: 2021

El jurat, format per Sergi Jordà Puig (president), Félix Campelo, Mª Ángeles Serrano, Mª Pau Ginebra i Nanda Rea acorda per unanimitat atorgar el premi de ciències experimentals i tecnologia a

a la investigadora Clara Prats i als investigadors Daniel López-Codina, Enrique Álvarez Lacalle, Sergio Alonso i Martí Català,

membres del grup de recerca BIOCOMSC de la UPC, per la seva contribució a la modelització matemàtica de la dinàmica epidemiològica de la COVID-19 i, especialment, per la seva tasca de divulgació i comunicació de la ciència, fent accessible i comprensible per a la societat el seguiment diari de l’evolució a curt termini de les dades epidemiològiques

Vídeo moment del lliurament

CExperimentals (1)