En marxa la redacció d’una proposta d’urbanització del Parc de Can Batlló

11/03/2019 - 13:58

Bordeta. En els propers mesos s’elaborarà un projecte bàsic d’urbanització del futur Parc de Can Batlló a partir de la proposta d’usos sorgida d’un procés participatiu ciutadà.

Des del darrer trimestre de 2017 fins a finals de 2018, la Plataforma Can Batlló és pel Barri, el Centre Social de Sants, la Comissió de Veïns i Veïnes de la Bordeta i la Comissió d’Estratègia de Can Batlló, amb l’assessorament tècnic de Lacol SCCL i la Comissió de Disseny de l’Espai, han dut a terme un procés participatiu per definir els usos del que haurà de ser el Parc de Can Batlló, delimitat pels carrers de la Constitució, de Parcerisa, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Bloc 11 de l'antic recinte fabril.

Després de mesos de treball, de quatre tallers participatius oberts al conjunt de la ciutadania i de diverses reunions de contrast dels avenços del procés amb l’Ajuntament de Barcelona, les entitats que han promogut el procés participatiu han lliurat al Districte de Sants-Montjuïc una proposta de distribució dels usos de l’espai, juntament amb una memòria participativa del procés realitzat.

La proposta presentada contempla àrees d’estada, de jocs infantils, pistes esportives, una àrea d’exercici físic a l’aire lliure, una àrea d’esbarjo de gossos, espais d’aigua, un skatepark i àmplies zones verdes. A partir d’aquesta proposta, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Urbanisme, encarregarà a un equip d’arquitectes la redacció del projecte bàsic d’urbanització. Quan es disposi del projecte, previst per als inicis del segon semestre de 2019, es presentarà i debatrà amb la ciutadania la configuració concreta dels diversos espais del futur parc.