Comença l’Enquesta de Victimització de Barcelona

Fa més de 30 anys que l’Ajuntament de Barcelona du a terme aquesta enquesta per conèixer la percepció sobre la seguretat i la convivència a la ciutat i als barris, així com les experiències de victimització de la ciutadania. Els resultats s’utilitzen per millorar l’acció municipal en matèria de seguretat i prevenció.

Es tracta d’una enquesta oficial, inclosa al Programa anual d’actuació estadística de l’Ajuntament.

Durant els mesos d’abril i maig de 2018 es farà el treball de camp. Els resultats estaran disponibles cap al mes de juliol.

Podeu consultar aquí els informes anteriors de l’enquesta.