Consulta pública prèvia sobre el projecte de nou Reglament de funcionament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

L’Ajuntament de Barcelona inicia els tràmits per l’aprovació d’un nou reglament de funcionament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

 El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat, que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat.

Representa els diferents col·lectius i sectors implicats en l'assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el full de ruta per avançar cap a una ciutat més sostenible. És promotor d’estratègies d'implicació, corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.

Actualment el Consell es regeix per un Reglament de funcionament intern, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona el 3 d’octubre de 2014.  Des d’aleshores, l’acció per la sostenibilitat i les organitzacions implicades han augmentat molt en nombre, activitat i complexitat d’àmbits d’intervenció.

El plantejament d’un nou reglament obeeix a la necessitat d’actualitzar continguts i competències; millorar la coherència i coordinació amb altres consells sectorials de l’Ajuntament, la participació, la representativitat i la diversitat  d’agents implicats i potenciar la democratització del Consell.

En ares a la transparència i simplificació normativa, es vol optar per aprovar un nou reglament, i no per introduir modificacions puntuals en l'anterior, perquè es considera que d'aquesta manera es facilita la lectura, comprensió i aplicació dels seus preceptes.

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’obre una consulta pública per recollir l’opinió de les persones i organitzacions potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 24 d’agost i el 7 de setembre de 2021.