Subvencions

Subvencions

Cercador de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona i els seus instituts (organismes autònoms i entitats públiques empresarials). S’inclou la informació sobre totes les subvencions per a les quals s’hagin fet pagaments des de l'exercici 2019; les subvencions d’exercicis anteriors al 2019 es poden consultar en aquest enllaç.

Hi figuren les subvencions atorgades per les entitats següents:

  • Ajuntament de Barcelona (exceptuant les subvencions gestionades per Barcelona Activa)
  • Institut de Cultura de Barcelona
  • Institut Municipal Barcelona Esports
  • Institut Municipal d'Educació
  • Institut Municipal de Mercats
  • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
  • Institut Municipal de Serveis Socials
  • Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
  • Institut Municipal d'Hisenda

Cerca de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Barcelona i el seu sector públic

En funció de l’òrgan que atorga la subvenció:

En funció de l’entitat beneficiària:

Per dades específiques de la mateixa subvenció:

(data d’aprovació, disposició)