• Carrer Ample, 28
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: J. Griset Moro)

(Foto: J. Griset Moro)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una botiga. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració en forma de catifa amb un fons compost per una peça que es repeteix. La catifa la forma la conjunció de quatre peces que dibuixen una malla de creus de motius vegetals blancs amb centre vermell. La sanefa està formada per una peça que es repeteix formant una ziga-zaga gris i blanca sobre color negre i dues bandes vermelles als costats. La faixa es la repetició d’una peça llisa grisa.
Època: posterior a 1780, any de construcció de l’edifici. Probablement segle XX
Autor: patró present al catàleg de 1898 del fabricant Orsola y Solá, model n°321


Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1780
Estil: desconegut
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre
Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 3558