Servei d’Arqueologia de Barcelona

Carrer d’en Rull, 4
08002 Barcelona
Telèfon 93 2566897 – 93 2566888
correu electrònic: mosaicdelmeubarri@bcn.cat

 

Informació i consultes | Quieixes i suggeriments