Un mosaic de rajoles està format per peces de ceràmica esmaltada. Això significa que estan fetes d’argila i cuites al forn. A continuació, sobre una de les cares s’aplica una capa d’esmalt. Després de ser cuites una segona vegada, però a temperatura més baixa, s’obtenen les rajoles decorades. L’esmalt és una capa opaca (no deixa veure el color de la pasta ceràmica), és brillant i impermeable. Gràcies a ella aconseguim una decoració amb colors sobre les rajoles. Generalment, la superfície és llisa, però podem tenir rajoles modelades en relleu que donen volum al mosaic. Existeix una gran variació de tècniques i colors per fabricar-les.

Per formar un mosaic, les rajoles poden ser col·locades sobre un suport: paret, terra, sostre, bancs, fonts, jardineres o d’altres. La manera d’adherir-les al suport es fa amb morter i quan es col·loquen les peces, l’espai que deixa entre elles és el junt.

Les principals característiques d’aquest tipus de mosaic són:

  • les peces són de forma quadrada, el gruix generalment és d’1 centímetre però pot variar considerablement si la rajola té relleu
  • el gruix de la peça està compost pel cos ceràmic (capa inferior) i per l’esmalt (fina capa superior)
  • la superfície és brillant, característica de l’esmalt
  • el cos ceràmic és porós (absorbeix aigua) mentre que la superfície esmaltada és impermeable
  • la gamma cromàtica és molt àmplia
  • el mosaic presenta espais de junt omplerts generalment de morter.
Rajola de ceràmica amb capa superficial esmaltada i cos ceràmic (Foto: Terra conservació i Patrimoni)
Mosaic de rajoles de ceràmica on s’aprecia la brillantor de la superfície (Foto: Eulàlia Puig)
Mosaic de rajoles de ceràmica on és visible el junt de morter (Foto: Eulàlia Puig)

Observa acuradament el teu mosaic de rajoles per descobrir les seves particularitats i detectar les deficiències que presenta. Algunes degradacions són conseqüència de la seva col·locació, d’altres són accidents i moltes probablement són el resultat normal del pas del temps. Segurament totes es poden controlar i tractar. A continuació et presentem un llistat de les actuacions més freqüents que podem realitzar i dels dubtes que pots tenir. 

Última actualització de la pàgina: 22/9/2020