Un mosaic de trencadís està format per fragments trencats que provenen d’objectes variats: rajoles, plats, tasses, gots, ampolles, etc. Sovint es realitzen amb materials de rebuig reaprofitats: generalment ceràmica però també vidre o pedra. Aquesta característica permet jugar i combinar formes, colors i decoracions amb una gran llibertat creativa. La manera d’adherir les peces al suport és amb morter. L’espai que hi ha entre els fragments o peces de trencadís s’anomena junt i s’omple amb abeurada, un morter fi.

El trencadís s’adapta a suports molt diversos, el trobem sobre parets, paviments o cúpules però també sobre mobiliari urbà com ara bancs, fonts, jardineres, escultures o d’altres.

Les principals característiques d’aquest tipus de mosaic són:

  • les peces tenen formes i mides molt irregulars
  • les peces han estat trencades de manera fortuïta o tallades expressament
  • sovint és possible reconèixer la forma original d’on prové la peça: d’una rajola, d’un element de vaixella, etc.
  • el trencadís pot revestir superfícies planes però també s’adapta molt bé a superfícies corbes
  • donada la irregularitat de les peces, el junt sol ser més ample que el d’un mosaic compost de rajoles de ceràmica o tessel·les. També es dóna el cas que les peces es toquin
  • les peces irregulars poden ser combinades amb peces regulars com tessel·les.

 


Trencadís amb peces irregulars retallades a partir de rajoles amb motius acolorits (Foto: Terra conservació i patrimoni)
Trencadís on es reconeixen peces de vaixella, Park Güell (Foto : N. Avecilla)
Trencadís amb superfície ondulant d’un banc de la Torre de Bellesguard (Foto : Terra conservació i patrimoni)

Observa acuradament el teu trencadís per descobrir les seves particularitats i detectar les deficiències que presenta. Algunes degradacions són conseqüència de la seva col·locació, d’altres són accidents i moltes probablement són el resultat normal del pas del temps. Segurament totes es poden controlar i tractar. A continuació et presentem un llistat de les actuacions més freqüents que podem realitzar i dels dubtes que pots tenir.
 

Última actualització de la pàgina: 12/11/2020