• Carrer d’Atlàntida, 64-66
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: J. Bas)

(Foto: J. Bas)

MOSAIC
Descripció: arrimador de l’habitatge, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada per una rajola amb el mateix motiu que es repeteix. El cos de l’arrimador té una composició que forma un escaquer de dos tipus de flors de colors blau, groc, vermell i blanc amb decoracions vegetals d’estil arabesc. El sòcol està compost per una rajola llisa de color blau. La sanefa d’acabament consisteix en una peça dels mateixos colors i del mateix estil. L’arrimador prové de la rehabilitació de l’habitatge, moment en què es van recol·locar.
Època: posterior a 1931, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1931
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona