• Carrer de la Llibertat, 5
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració amb un fons compost per dos models de peça que es repeteixen. Una rajola sobre dos està resseguida d’una orla de triangles blancs sobre negre de tal manera que el conjunt dóna la impressió d’una quadrícula negra i blanca sobre fons ocre.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre