• Carrer de la Riereta, 35
  • Ciutat Vella
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segle XXI
3 imatges | 1 participant

MOSAIC
Descripció: petit plafó situat a la façana de l’edifici, a uns tres metres d’alçada. El mosaic està realitzat amb peces de vidre retallades. La decoració representa una figura femenina de color negre. Es tracta d’una versió de Street Art.
Època: 2017
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri